Les 10 inversions clau a Espanya del Pla de Recuperació

Cinc objectius: modernitzar el teixit productiu i l'administració, ocupacions de qualitat, augmentar la productivitat, reduir les bretxes socials i de gènere i impulsar l'economia verda.

Pla
Els fons europeus de recuperació suposen per a Espanya la recepció de 140.000 milions d'euros. / Arxiu

El govern espanyol ja té dissenyat el pla per a la gestió i el desenvolupament dels fons europeus de recuperació Next Generation UE, i que suposa per a Espanya la recepció de 140.000 milions d'euros en transferències i crèdits en el període 2021-2026.

El Pla de Recuperació contempla l'impuls més important de la nostra història en inversió pública i ve acompanyat d'una agenda de reformes estructurals que permetran aconseguir cinc objectius: modernitzar el teixit productiu i l'administració, impulsar la capacitat de crear ocupacions de qualitat, augmentar la productivitat i el creixement potencial de l'economia, reduir les bretxes socials i de gènere i impulsar l'economia verda.

D'acord amb les directrius europees, les mesures que recull el pla estableixen quatre eixos de transformació: la transició ecològica, la transformació digital, la cohesió social i territorial i la igualtat de gènere. Aquestes quatre línies de treball es desenvoluparan a través de deu polítiques palanca i trenta components que articularan els projectes específics del pla.

El calendari del pla de recuperació estableix, per al curt termini, promoure la recuperació després de l'emergència sanitària; per al mitjà termini, impulsar la transformació integral de la nostra economia, i per al llarg termini, aconseguir que Espanya aconseguisca un desenvolupament robust, sostenible i resilient des del punt de vista economicofinancer, social i mediambiental.

Les 10 inversions clau més rellevants pel seu pressupost

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència s'articula a través de 212 mesures, de les quals 110 són inversions i 102 són reformes. Les inversions mobilitzaran prop de 70.000 milions d'euros en el període 2021-2023. Els àmbits verd i digital seran crucials i acapararan el 39% i el 29% de la inversió respectivament; l'educació i la formació obtindran el 10,5% dels recursos i la R+D+I el 7%.

 1. Estratègia de Mobilitat Sostenible, Segura i Connectada, amb uns recursos de més de 13.200 milions d'euros
 2. Programa de Rehabilitació d'Habitatge i Regeneració Urbana, amb uns recursos de 6.820 milions d'euros
 3. Modernització de les administracions públiques, amb 4.315 milions d'euros
 4. Pla de Digitalització de Pimes, més de 4.060 milions d'euros
 5. Full de ruta del 5G, amb quasi 4.000 milions d'euros
 6. Nova Política Industrial Espanya 2030 i Estratègia d'Economia Circular, amb més de 3.780 milions d'euros
 7. Pla Nacional de Competències Digitals, més de 3.590 milions d'euros
 8. Modernització i Competitivitat del Sector Turístic, amb un import de 3.400 milions d'euros
 9. Desenvolupament del Sistema Nacional de Ciència i Innovació, amb 3.380 milions d'euros
 10. El desplegament i integració d'energies renovables, amb una inversió de 3.165 milions d'euros.

Reformes clau per a la modernització de l'estructura econòmica i social

El capítol de les reformes que inclou el Pla de Recuperació es basa en l'Agenda 2030 de Nacions Unides i en les recomanacions específiques per a Espanya dins del semestre europeu el 2019 i 2020 i abasta aspectes clau per a la nostra economia com el sistema energètic, l'ensenyament, la demografia empresarial i el mercat laboral.

El pla aportarà un creixement addicional al voltant dos punts percentuals a l'any a partir de 2021, afavorirà la creació de més de 800.000 llocs de treball durant el seu període d'execució i millorarà la vertebració del país mitjançant la fixació de població en tot el territori.

Entre les reformes principals que contempla el pla es troben:

 1. La modernització i el reforç del Sistema Nacional de Salut.
 2. Un nou sistema energètic i desplegament de renovables, amb un full de ruta de l'hidrogen verd.
 3. La modernització de la justícia.
 4. La nova economia de les cures.
 5. La Llei d'Aigües i pla de depuració, sanejament, eficiència, estalvi i reutilització.
 6. La modernització i digitalització de les administracions públiques.
 7. La política de residus i impuls d'economia circular.
 8. L'estratègia de mobilitat sostenible i connectada.
 9. La reforma del sistema nacional de ciència i suport a la innovació.
 10. Una nova política d'habitatge.

1. Mobilitat sostenible, segura i connectada en entorns urbans: 6.536 milions d'euros

L'objectiu fonamental d'aquest component és impulsar la descarbonització de la mobilitat urbana, la millora de la qualitat de l'aire i de la qualitat de vida a les ciutats, aprofitant les oportunitats econòmiques, socials i industrials associades a aquesta transformació. Contempla un pla de xoc amb mesures dirigides al propi teixit de la ciutat i a les seues infraestructures, així com a la potenciació i optimització del transport urbà i metropolità, sense oblidar l'impuls a l'electrificació de la mobilitat i la millora de la qualitat de l'aire.

Inversions

 • Zones de baixes emissions i transformació digital i sostenible del transport urbà i metropolità en municipis de més de 50.000 habitants que incentive a reduir la utilització del vehicle privat. S'inclou un pla d'incentius a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies per a afavorir els vehicles de zero o baixes emissions.
 • Pla d'incentius a la instal·lació de punts de recàrrega públics i privats, a l'adquisició de vehicles elèctrics i de pila de combustible i línies d'impuls a projectes d'electromobilitat.

2. Pla de rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana: 6.820 milions d'euros

Aquest component té com a objectius principals l'impuls a la rehabilitació del parc edificat a Espanya, així com l'increment del parc d'habitatge en lloguer social en edificis energèticament eficients.

Inversions

 • Operacions de rehabilitació, regeneració i renovació urbana de gran escala, en barris o zones delimitades en funció del seu nivell de renda i que tindrà especial incidència en col·lectius vulnerables.
 • Programa de construcció d'habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients per a incrementar substancialment l'oferta d'habitatge en lloguer a preu assequible, amb la col·laboració del sector privat.
 • Programa de rehabilitació energètica d'edificis d'habitatges i altres usos.
 • Programa de regeneració i repte demogràfic, dirigit a projectes públics i privats en municipis i nuclis de menys de 5.000 habitants per a l'eficiència energètica d'edificis i assegurar el desplegament de la mobilitat elèctrica.
 • Programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics, que persegueix la rehabilitació sostenible del parc públic institucional, de comunitats autònomes i entitats locals.

3. Mobilitat sostenible, segura i connectada: 6.667 milions d'euros

En aquest component s'inclouen una sèrie de mesures i inversions destinades a modernitzar, digitalitzar i millorar la seguretat i sostenibilitat de les infraestructures clau de transport interurbà i intermodals, amb especial atenció al transport ferroviari.

Inversions

 • Corredors europeus. Inclou importants inversions en la construcció, modernització i millora de les infraestructures ferroviàries en el corredor atlàntic i en el corredor mediterrani.
 • Intermodalitat i logística. Inclou diferents actuacions que tenen com a objectiu la millora de l'eficiència del sistema de transport i distribució de mercaderies, mitjançant el foment de la intermodalitat i la modernització i millora dels nostres nodes de distribució.
 • Programa de suport per a un transport sostenible i digital.

4. Desplegament i integració d'energies renovables: 3.165 milions d'euros

El principal objectiu perseguit és incrementar l'ús d'energia renovable sobre el consum d'energia final i aprofitar l'oportunitat social i econòmica d'aquest desplegament.

Inversions

 • Desenvolupament d'energies renovables innovadores, integrades en l'edificació i en els processos productius.
 • Suport a projectes de penetració i integració de les energies renovables a les illes.

5. Modernització de les administracions públiques: 4.315 milions d'euros

Reforma i modernització de l'administració pública, amb la finalitat d'adaptar-la als reptes de la societat contemporània.

Inversions

 • Millora dels serveis públics digitals, millorant les infraestructures tecnològiques i la ciberseguretat, automatitzant processos i el desenvolupament de serveis públics basats en dades.
 • Sis iniciatives per a la transformació digital de les administracions.
 • Inversió que aborda projectes de modernització en l'àmbit de les administracions de les comunitats autònomes i les entitats locals.

6. Política Industrial Espanya 2030: 3.782 milions d'euros

Els principals reptes als quals s'enfronta la indústria i als quals respon aquest component són: la transformació digital basada en les dades en l'àmbit de la indústria i els serveis, el reforç del seu pes en l'economia espanyola i l'augment de la dimensió de les empreses industrials, i la millora de l'eficiència en la gestió de l'aigua, els residus, l'energia i dels recursos, emissions i energies renovables en el marc de l'economia circular.

Inversions

 • La posada en marxa de grans espais de dades comunes industrials i assegurances, que ajudarà a l'impuls de la innovació empresarial en els principals sectors productius estratègics de l'economia, entre ells, el sector agroalimentari, el sector de la mobilitat sostenible, el sector salut i el sector comercial, entre altres.
 • Programa d'impuls de la competitivitat i sostenibilitat industrial. Se secundaran principalment projectes que es consideren estratègics per a la transició industrial, afavorint la transformació de sectors com, l'automoció i el vehicle elèctric, el sector agroalimentari, de la salut, l'aeronàutic i naval, així com els sectors industrials vinculats a les energies renovables, entre altres
 • Pla de suport a la implementació de la normativa de residus i al foment de l'economia circular.

7. Impuls a la pime: 4.894 milions d'euros

Aquest component recull un conjunt de reformes i inversions orientades a reforçar l'ecosistema empresarial espanyol, amb especial atenció en les necessitats de les pimes, amb la finalitat de fer costat a aquestes empreses per a augmentar la seua productivitat, reforçar les seues capacitats i la seua resiliència i contribuir així a la creació empre, la competitivitat, i el creixement potencial de l'economia.

Inversions

 • Emprenedoria. Conjunt de mesures orientades a potenciar l'ecosistema emprenedor.
 • Creixement. Promoció del creixement de les pimes
 • Digitalització i innovació. Inclou, entre altres, programes de subvencions a pimes dels costos d'adopció de solucions digitals i de transformació digital.
 • Suport al comerç, que consta de tres actuacions: Programa de modernització del comerç amb ajudes per a la incorporació de noves tecnologies; finançament de projectes de millores en la modernització de mercats municipals i àrees comercials; i reforç del Centre d'Investigació i Control de la Qualitat.
 • Internacionalització. Reforç de les capacitats i instruments del sistema espanyol de suport a l'exportació, internacionalització i inversió exterior a través de múltiples iniciatives.

8. Pla de modernització i competitivitat del sector turístic: 3.400 milions €

L'objectiu d'aquest component és transformar i modernitzar el sector turístic a Espanya augmentant la seua competitivitat i resiliència.

Inversions

 • Transformació del model turístic cap a la sostenibilitat.
 • Programa de digitalització i intel·ligència per a destins i sector turístic.
 • Actuacions especials en l'àmbit de la competitivitat, a través del desenvolupament de productes turístics, de l'eficiència energètica i l'economia circular en el sector, mitjançant inversions en el manteniment i rehabilitació del patrimoni històric d'ús turístic i en l'en la millora de zones comercials amb impacte sobre l'activitat turística, que permeten augmentar la competitivitat.

9. Connectivitat digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament del 5G: 3.999 milions d'euros

L'objectiu d'aquest component és garantir la connectivitat en tot el territori nacional, liderar el desplegament de les xarxes i serveis basat en tecnologies 5G a Europa, i posicionar a Espanya com un hub internacional d'infraestructures i talent en matèria de ciberseguretat.

Inversions

 • Extensió de la banda ampla ultraràpida i cobertura en mobilitat de 30 Mbps per al 100% de la població.
 • Accions de reforç de la connectivitat en centres de referència en polígons industrials i centres logístics.
 • Finançament de les inversions i despeses derivades de la connectivitat per a pimes i la connexió a banda ampla d'escolars o estudiants universitaris que ho necessiten.
 • Desplegament del 5G en els principals corredors de transport i en nuclis de població i reforç de la xarxa de transmissió mòbil. Impuls a projectes tractors 5G de digitalització sectorial en activitats econòmiques i serveis essencials.
 • Ciberseguretat. Inclou l'enfortiment de les capacitats de ciberseguretat de ciutadans, pimes i professionals.

10. Enfortiment del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació: 3.380 milions d'euros

L'objectiu és fer front, en el curt termini, a la recuperació econòmica i social del país i, en el mitjà termini, incrementar i accelerar la inversió en I+D+I de manera sostenible i en àrees estratègiques

Inversions

 • Col·laboracions entre les comunitats autònomes i l'administració general de l'estat en accions d'R+D+I, alineant prioritats i establint sinergies en àrees estratègiques.
 • Es reforçaran les convocatòries d'ajudes per a potenciar les capacitats d'internacionalització del sistema de ciència. Així mateix es renovarà l'equipament científic tècnic d'investigació.
 • Es mobilitzarà a la comunitat investigadora i innovació a Espanya per a intensificar la seua activitat i potenciar la transferència a la societat dels resultats de la investigació, amb èmfasi en la col·laboració amb empreses.
 • Nova carrera científica. L'objectiu és donar suport al talent i la seua connexió amb el sector privat, a fi de donar estabilitat primerenca al personal investigador.
 • Donar un decidit impuls decidit a la transferència de coneixement.
 • Es posarà en marxa un projecte emblemàtic de salut personalitzada de precisió amb la finalitat de millorar la salut de la població espanyola, emprant com a vector el coneixement científic i la innovació.
 • S'executaran projectes d'investigació centrats en els plàstics sostenibles, en l'impacte del canvi climàtic en les reserves d'aigua, energies renovables, integració de components d'alta tecnologia en el cicle.
 • Inversió exclusivament centrada en l'àmbit de l'automoció sostenible que permeten augmentar la capacitat tecnològica del sector.
 • Sector aeroespacial. S'avançarà en la generació de capacitats industrials espanyoles vinculades al futur avió de baixes i nul·les emissions.

També et pot interessar

stats