Les universitats valencianes, entre les més transparents a Espanya

Les d'Alacant i de València se situen en la sisena posició i la de Castelló, en la dotzena.

Les universitats d'Alacant i de València se situen en la sisena posició i la de Castelló, en la dotzena
Les universitats d'Alacant i de València se situen en la sisena posició i la de Castelló, en la dotzena

Les Universitats de València i Alacant se situen en la sisena posició a la llista de centres d’ensenyament superior espanyol més transparents, segons l’Estudi sobre la Transparència de les Universitats Espanyoles. De prop, els segueix la Universitat Jaume I de Castelló, la dotzena, en un rànquing que analitza 74 universitats, tant públiques com privades. Les universitats de València i Alacant compleixen amb el 71,97% i la de Castelló amb un 62.12% dels 132 indicadors proposats.

L’estudi publicat per Dyntra, una plataforma col·laborativa que es dedica al mesurament i a la gestió del govern obert en organitzacions i per a la societat civil.

De les 74 universitats analitzades, només el 62% aprova l’avaluació de transparència. Les públiques són les més obertes, amb un 86% de compliment (43 de les 50 obtenen un percentatge igual o superior al 50%) en comparació amb les privades, que compleixen amb un 13% dels indicadors (sols 3 de les 24 avaluades arriben al 50%).

Alguns dels indicadors proposats en l’Estudi sobre la Transparència de les Universitats Espanyoles són l’existència dels currículums acadèmics i professionals, i remuneracions de les persones que dirigeixen la institució, tant l’equip rectoral com el secretariat general, la gerència i els deganats de les facultats; la informació econòmica i pressupostària, així com el deute existent o les relacions i operacions amb proveïdors i contractistes. També s'hi inclouen aspectes com les subvencions i ajudes concedides, el funcionament d’una seu electrònica o indicadors sobre informació, atenció i grau de compromís amb l’alumnat.

També et pot interessar