La Jove Orquestra de la Generalitat busca instrumentistes i un director o directora assistent

Hi ha 49 places vacants de clarinet, trompa, trompeta, trombó tenor, trombó baix, violí, viola, violoncel, contrabaix i piano

Les persones aspirants a instrumentistes faran les audicions entre els dies 23 i 28 de març.
Les persones aspirants a instrumentistes faran les audicions entre els dies 23 i 28 de març. / IVC

L'Institut Valencià de Cultura ha convocat les audicions per a la selecció d'intèrprets musicals i un director o directora assistent per a la Jove Orquestra de la Generalitat (JOGV). Estes proves de selecció cobriran les places vacants en 2020 de les especialitats de trompa, trompeta, trombó tenor, trombó baix, violí, viola, violoncel, contrabaix i piano.

L'objecte de la convocatòria és escoltar les audicions de joves instrumentistes de determinades especialitats instrumentals que formen l'orquestra, amb l'objectiu de participar en les trobades de la JOGV i en qualsevol activitat que aquesta organitze durant el període comprés entre abril del 2020 i abril del 2022.

Els requisits de les persones aspirants són haver nascut o residir al territori valencià, ser major de 16 anys i menor de 26 anys i haver finalitzat els estudis corresponents al tercer cicle del grau mitjà dels ensenyaments de música.

Les places vacants que s'han de cobrir són 3 de clarinet, 6 de trompa, 4 de trompeta, 3 de trombó tenor, 1 de trombó baix, 14 de violí, 7 de viola, 4 de violoncel, 5 de contrabaix i 2 de piano.

La inscripció per a poder participar en aquestes audicions de selecció es farà per via telemàtica a través de l'enllaç següent: consultar ací.

El termini de presentació finalitza el 14 de febrer de 2020 a les 23:59 hores i les llistes definitives d'aspirants que han de fer les proves es faran públiques a partir del dia 13 de març del 2020. Les persones aspirants faran les audicions entre els dies 23 i 28 de març.

Una vegada superades les proves i formalitzada la incorporació a la JOGV, els i les aspirants seleccionats passaran a ser membres titulars i podran participar en les trobades a les quals siguen convocats. El període de permanència com a membre titular serà de dos anys, que es podran prorrogar mitjançant la nova concurrència i superació de les audicions de selecció convocades anualment, sempre que l'aspirant no supere el límit d'edat establit en les bases.

Director o directora assistent

Així mateix, també s'han convocat les proves d'admissió per a un director o directora assistent. La convocatòria està dirigida a joves que han acabat, o que estiguen cursant els estudis de direcció d'orquestra, que siguen nascuts o residents al territori valencià, després de l'1 de gener de 1990.

El termini de presentació finalitza el 14 de febrer de 2020 a les 23:59 hores. Sobre la base del currículum i el material audiovisual aportat per cada aspirant, un tribunal nomenat expressament seleccionarà un màxim de sis sol·licituds per a realitzar les proves. Aquesta selecció es farà pública a partir del 18 de maig de 2020.

Les proves tindran lloc la segona setmana del mes de juliol del 2020, a la seu en què es desenvolupe la trobada d'estiu de la JOGV.

Cada aspirant que finalment resulte seleccionat s'incorporarà a l'activitat de la JOGV en la Trobada d'Hivern 2020-2021 i, així mateix, participarà en totes les altres trobades programades durant els anys 2020 (hivern, primavera i estiu) i 2021 (hivern, primavera i estiu).

Les funcions del director o directora assistent les indicarà el director artístic i musical de cada trobada de la JOGV, i podran ser les següents: auxiliar en la primera fase de la trobada als professors docents en els treballs de conjunt (vent i corda), fer lectures de repertori simfònic, preparar els assajos parcials, dirigir formacions i grups de cambra de la JOGV, així com substituir el director artístic i musical en els concerts que designe la direcció adjunta de Música i Cultura Popular Valenciana de l'Institut Valencià de Cultura.

També et pot interessar

stats