Francesc Ferrer Pastor, l'homenot de la Font

El lexicògraf que s´acoste a la Safor amb voluntat d´inventariar els parlars de la comarca es topetarà ben prompte amb l´expressió "eres més cabut que els de la Font".

Una imatge inèdita del lingüista, cedida per la família Ferrer Pastor.

En termes d´obra publicada, la producció del lingüista es basa en tres títols: el Diccionari de la Rima (1956), el popularíssim Vocabulari castellà-valencià valencià-castellà (1966) i el Diccionari General (1985), el millor diccionari valencià del segle XX, segons el catedràtic de Filologia Catalana, Antoni Ferrando. Hi ha un quart títol, el Diccionari de Refranys que, segons el seu fill, també Francesc, 'és un diccionari vital, una obra de tota una vida que si no s´ha publicat ja és per falta de suport institucional. El treball està fet'.

Francesc Ferrer, el fill, fa números per a constatar la feblesa editorial autòctona. 'Del Vocabulari s´han venut més d´un milió d´exemplars. A partir de la Llei d´Ús i Ensenyament del Valencià (1983) cada any imprimíem, fàcilment, 100.000 volums. Ara, les edicions poden ser de 200 exemplars.'

El 'blavet', nom popular del vocabulari de butxaca més gros que un podria imaginar, ha complit ja 50 anys. El temps i internet l´han relegat a les prestatgeries, però no de les estadístiques. El Vocabulari és el llibre en valencià més venut des que Gutenberg inventà els tipus mòbils amb què encara va arribar a treballar Francesc Ferrer Pastor, l´homenot de la Font.

També et pot interessar