La paraula en imatges: 'guaita'

La paraula en imatges: 'guaita'
03 de setembre 2021 - 08:10

La paraula guaita s’usa actualment amb un valor exclamatiu equivalent a ‘mira’, siga per a reclamar l’atenció d’algú o siga per a indicar la sorpresa que ens causa algun fet inesperat. «Guaita, tu, un castell», diu un personatge de la novel·la L'any que vam córrer perillosament, de l’escriptor cullerà Manel Joan i Arinyó, que pot servir per a il·lustrar este sentit. Però la paraula guaita té una història molt llarga.

Ens havia arribat del fràncic wahta, a on tenia el significat de ‘guàrdia’. Però les paraules, quan passen d’una llengua a una altra, van transformant la seua càrrega semàntica. En anglés, per exemple, este mateix ètim ha donat lloc a whatch, que significa ‘mirar amb atenció’; i en alemany ha evolucionat a wachen, que significa ‘vetlar, vigilar’.

Com a vestigi d’aquell significat originari, encara tenim, formant part del nostre paisatge costaner, les torres de guaita. Són unes construccions militars alçades en llocs alts i segurs, de planta circular o quadrada, coronades amb matacans o merlets, que permetien divisar una ampla franja en l’horitzó i alertar ràpidament davant de possibles atacs.

També et pot interessar