08.05.2020 | Entrevista NM Cynthia Uribe

5 min.
12

Parlem amb Cynthia Uribe, veïna de Montserrat que ha participat en l'estudi de seroprevalença que realitza el Ministeri de Sanitat.