28.02.2024 | El suïcidi, un problema estructural de la societat

24 min.
tp

El suïcidi és un problema social i de salut pública de primer orde davant del qual el silenci no potser una opció. Hui parlem de suïcidi i ho fem amb Maria de Quesada, periodista i presidenta, com els déiem, de l'Associació La niña amarilla. Amb Cristina Martínez, secretària d'esta mateixa associació i copresidenta del Comité Científic de la III Trobada Nacional i amb el psicòleg Francisco Villar, expert en conducta suïcida de l'adolescent i autor del llibre Morir antes del suicidio. Prevención en la adolescencia.

stats