10.07.2023 | Save The Children organitza colònies urbanes i campaments d'estiu a la Comunitat Valenciana per a 600 menors

23 min.
tp

Segons l'enquesta de condicions de vida de l'Institut Nacional d'Estadística, a Espanya un de cada deu menors viu en una família que no pot cobrir les necessitats bàsiques. Entre aquestes necessitats bàsiques, hi ha qui no pot menjar proteïna dues vegades per setmana, qui no pot mantindre l'habitatge a una temperatura adequada o qui no pot assumir despeses imprevistes. Unes condicions de pobresa que s'agreugen quan arriba l'estiu.

Per a pal·liar aquesta situació en l'estació estival i donar opcions d'oci i educació, l'ONG Save The Children organitza colònies urbanes i campaments d'estiu a la Comunitat Valenciana per a 600 menors. Tot un seguit d'activitats d'oci, així com un menjar garantit al dia per a fer més suportables els mesos de juny, juliol i agost. Aprofundim en aquest programa i en els aspectes que envolten el risc de pobresa i d'exclusió social. Amb Rodrigo Hernández, director de Save The Children a la Comunitat Valenciana, i Yolanda Carmona, educadora social i coordinadora de programes d'aquesta ONG a Espanya.

stats