Les persones que treballen el 28A disposaran de fins a quatre hores per a votar

La Conselleria d’Economia ha publicat en el DOGV l’orde amb els permisos retribuïts durant la jornada electoral

Les persones que treballen el 28 d’abril disposaran d’un màxim de quatre hores retribuïdes per a exercir el dret al vot
Les persones que treballen el 28 d’abril disposaran d’un màxim de quatre hores retribuïdes per a exercir el dret al vot / Arxiu

Les persones que treballen el diumenge 28 d’abril, quan tindran lloc les eleccions generals i les autonòmiques a la Comunitat Valenciana, disposaran d’un màxim de quatre hores retribuïdes per a exercir el dret al vot.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica aquests dijous l’ordre de la Conselleria d’Economia que estipula els permisos corresponents als diferents tipus de treballadors i horaris, quan la jornada coincidisca amb l’obertura de les taules electorals, és a dir, de 9 del matí a 8 de la vesprada.

Només tindran dret a absentar-se del lloc de treball amb permís aquells treballadors i treballadores la jornada laboral dels quals coincidisca dues hores o més amb l’horari de les votacions, segons la relació següent. 

- Entre dues hores i menys de quatre: permís retribuït de dues hores.

- Entre quatre i menys de sis: permís retribuït de tres hores.

- Sis hores o més: permís retribuït màxim de quatre hores.

L’orde estableix que la duració del permís es reduirà proporcionalment en el cas de les persones amb jornada a temps parcial. 

Un dia i cinc hores de permís retribuït per a presidents, interventors i vocals

Així mateix, en el cas de les persones que treballen per compte d’altri que no tinguen descans setmanal i siguen nomenats presidents, vocals o exercisquen d’interventors se’ls concediran cincs hores addicionals de descans l’endemà de la votació, a més del dia de la jornada electoral. Aquest permís de cinc hores de descans s’estendrà, en general, a tots els presidents, vocals i interventors.

D’altra banda, els apoderats i les apoderades gaudiran d’un dia de permís retribuït durant la votació si aquesta coincideix amb la seua jornada de treball. Finalment, si cap de les persones cridades a una taula electoral o que exercisca com a apoderat treballara en el torn de nit, l’empresa estarà obligada a canviar-li’l perquè puga descansar la nit anterior al dia de la votació.

També et pot interessar

stats