Quines són les institucions que formen la Unió Europea?

Coneixem més a fons com són els set principals òrgans comunitaris.

El Parlament Europeu a Estrasburg (França)
El Parlament Europeu a Estrasburg (França) / Reuters

Aquest dijous, 23 d’abril, comencen a celebrar-se les eleccions al Parlament Europeu, però, coneixem quines són les institucions que conformen el marc comunitari? A quins organismes votem?

La Unió Europea (UE) denominada com a tal, és una supraestructura que sorgeix a través del Tractat de Maastricht (Tractat de la Unió Europea) de l'any 1993, que fusionava les tres Comunitats Europees preexistents: la Comunitat Europea del Carbó i l'Acer (CECA), la Comunitat Europea de l'Energia Atòmica (Euratom) i la Comunitat Econòmica Europea (CEE). Sis països van ser els que establiren les bases de les entitats: Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia, Luxemburg i els Països Baixos. Tots ells crearen primer la CECA i, l'any 1957, van signar el Tractat de Roma, que formalitzà la CEE per a establir així el que es va denominar el "mercat comú". Amb el temps, més estats s'uniren -Espanya, l'any 1986- fins que en 1993 es creà el Tractat de Maastricht amb el mercat comú de les "quatre llibertats" de lliure circulació de mercaderies, persones, serveis i capitals.

El tractat suposà l'aparició d'un marc comú institucional amb la finalitat de promoure i defendre els valors i interessos de la ciutadania. Tot i que ja existien una sèrie d'institucions, a través de l'article 13 del tractat es van formalitzar els que serien els set organismes principals: el Parlament Europeu, el Consell Europeu, el Consell de la Unió Europea, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Banc Central Europeu i el Tribunal de Comptes.

El Parlament Europeu (PE)

El Parlament és l'òrgan legislatiu de la UE i és l’únic que s'elegeix cada cinc anys per sufragi directe. A més, té responsabilitats legislatives, de supervisió i pressupostàries. L'actual president del Parlament és l'italià Antonio Tajani, que va precedir l'alemany Martin Schulz a meitat d'aquesta legislatura. La seu oficial de la cambra es troba a Estrasburg (França). 

En les eleccions europees del 26M, Espanya elegirà 54 dels 751 eurodiputats dels quals consta, i és el cinqué país amb major representació per darrere d'Alemanya (96), França (74), Itàlia (73) i Regne Unit (73) que, en cas de consumar-se el Brexit, cediria els seus eurodiputats a alguns països -Espanya passaria a tindre'n 59- i s'eliminarien uns quants fins als 705 finals.

El Consell Europeu

Engloba tots els líders polítics dels -fins ara- 28 estats membres de la UE, més el president del Consell Europeu, actualment Donald Tusk, i el president de la Comissió Europea. Entre les seues funcions destaquen les de definir l'orientació i les prioritats polítiques de la Unió, però sense tindre capacitat legislativa.

Els membres del Consell es reuneixen trimestralment en cimeres on decideixen els temes establerts en l'agenda política.

El Consell de la Unió Europea

El Consell de la UE, no confondre amb el Consell Europeu, és l'òrgan que s'encarrega de prendre decisions en funció del tema concret que es tracte. Entre les competències principals estan les de coordinar les polítiques dels estats membres, desenvolupar la política exterior i de seguretat, celebrar acords entre el marc comunitari i altres organitzacions internacionals o aprovar, juntament amb el PE, el pressupost de la Unió. La presidència de la institució és rotatòria, que canvia cada sis mesos entre els països membres de la UE. 

La Comissió Europea (CE)

És l'òrgan executiu, políticament independent de la UE, que s'encarrega de la creació i proposició de noves lleis. A més, també gestiona les polítiques europees i assigna els fons de la Unió  a les competències establertes en els diferents pactes, vetlla pel compliment de la legislació i representa a la UE en l'àmbit internacional.

L'entitat està formada per un grup de 28 comissaris -un de cada país membre de la UE- que es troba sota la direcció d'un president, elegit entre tots i que decideix qui és responsable de cada matèria i política que allí es tracta. L’actual president és el luxemburgués Jean-Claude Juncker. 

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE)

És l'òrgan que interpreta la legislació per a garantir que s'aplique de la mateixa manera en tots els països membres i és l'encarregat de resoldre litigis entre els governs nacionals i les institucions europees. No obstant això, també és possible que particulars, empreses o organitzacions puguen acudir si ho necessiten. La seua seu principal es troba a Luxemburg.

El Banc Central Europeu

El Banc Central Europeu és la institució més important, pel fet que gestiona l'euro i aplica les polítiques econòmiques i monetàries de la UE. Amb aquestes, tracta de mantenir l'estabilitat dels preus, afavorint el creixement econòmic i creant llocs de treball. El president, màxim representant dels tres òrgans, és l'italià Mario Draghi, el mandat del qual expira aquest 2019. Des de 2018, el vicepresident és l'espanyol Luis de Guindos.

El Tribunal de Comptes

El Tribunal de Comptes funciona com una mena d'auditor independent que vetlla pels interessos dels contribuents de la UE. Així, verifica que la percepció, l'ús, rendibilitat i comptabilitat dels fons de la Unió són correctes. A més, també s'encarrega de realitzar informes i d'informar sobre suposats fraus, corrupció o activitats il·legals dins del marc de la UE. La seu també es troba a Luxemburg.

També et pot interessar