Las chicas no pierden el tren

20 min.
tp

Aquest documental pretén donar visibilitat a les dones ferroviàries, però també despertar l'interés de les xiques per a accedir a aquestes empreses, on estan infrarepresentades.Les protagonistes són dones referents i conscients. Segures que la igualtat millora la convivència en les empreses i la societat en general.Elles van haver de superar obstacles propis d'un sector masculinitzat que es resistia a la presència i l'accés de les dones.

Continguts