El servei de taxi prioritzarà els trasllats als centres de salut públics

La Conselleria de Mobilitat pretén garantir l’assistència ciutadana.

El servei de taxi prioritzarà els trasllats als centres de salut públics
El servei de taxi prioritzarà els trasllats als centres de salut públics

Els taxis autoritzats donaran servei, “amb caràcter preferent”, en hospitals i establiments públics sanitaris, de manera que queda garantida permanentment l’assistència. Es tracta d’una resolució de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, la qual regula la normativa dels taxis mentre estiga vigent l’estat d’alarma.

Tots els desplaçaments que es realitzen en taxi “hauran de fer-se individualment, llevat que s’acompanye persones amb discapacitat, menors, majors o per una altra causa justificada”, tal com consta en el text publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La norma recull que la situació d’alerta, creada a conseqüència de l’expansió del Covid-19, requereix que les diferents administracions “adopten aquelles mesures que siguen necessàries per a evitar un risc més gran d’exposició i transmissió del virus”. Amb aquesta situació, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat resol que en les àrees de prestació conjunta de València i Alacant únicament circularan els taxis amb llicències imparelles durant els dies imparells i viceversa. Aquest règim, no obstant això, no serà aplicable a les llicències que tinguen vehicle adaptat per a la prestació de serveis a persones amb mobilitat reduïda.

També et pot interessar

stats