Com serà el curs que ve?

Sanitat i Educació proposen a les comunitats autònomes les mesures a seguir en les escoles després de la pandèmia.

Sanitat i Educació proposen a les comunitats autònomes les mesures a seguir en les escoles després de la pandèmia
Sanitat i Educació proposen a les comunitats autònomes les mesures a seguir en les escoles després de la pandèmia

Els Ministeris de Sanitat i Educació han elaborat un document perquè el curs 2020-2021 comence de manera segura. Entre altres mesures, l’alumnat menor de 10 anys no tindran obligació de guardar distància de seguretat ni portar mascareta.

El govern espanyol exposarà aquest dijous el document a les comunitats autònomes en la conferència sectorial d’Educació perquè hi facen aportacions. La intenció, segons el ministeri que encapçala Isabel Celaá, és “oferir un marc comú que puga ser adaptat en cada comunitat i segons la realitat de cada centre”.

Aquestes són les principals claus de la proposta:

 • Classes de 15 i 20 alumnes per als menors de 10 anys (des d’infantil fins a quart curs de primària inclòs). No caldrà que mantinguen la distància interpersonal, ja que és un grup de convivència estable. Això possibilitarà, a més, el rastreig de contactes ràpid en cas que es donara algun contagi.
 • En cinqué i sisé de primària, en educació secundària obligatòria (ESO) i en batxillerat, s’establirà una separació d’almenys 1,5 metres entre les taules.
 • La mascareta no serà obligatòria per als alumnes menors de 10 anys (des d’infantil a quart de primària) si s’està amb el grup estable de convivència. Hi ha una excepció: si s’ix del grup tancat i no es pot mantindre la distància d’1,5 metres.
 • A partir de cinqué de primària, l’ús de mascareta serà obligatori quan no es puga mantindre una distància de 1,5 metres, però no quan s’estiga assegut en la taula.
 • Sempre que es puga, s’hauran d’utilitzar els espais a l’aire lliure per a les activitats educatives i d’oci.

Manteniment d’instal·lacions

 • Cada centre ha de tindre, de manera complementària al document base, un pla d’inici de curs i plans de contingència.
 • Es proposa que hi haja una persona responsable de referència per als aspectes relacionats amb la Covid-19 i es recomana la creació d’un equip, format per diferents representants de la comunitat educativa, que garantisca que tothom estiga informat, així com el compliment dels principis.
 • Cada centre haurà de disposar d’un protocol de neteja i desinfecció. La neteja haurà de fer-se almenys una vegada al dia, i reforçar-se en aquells espais que el precisen en funció de la intensitat d’ús, com per exemple en els banys, on serà d’almenys tres vegades al dia.
 • Ventilació freqüent en les instal·lacions i durant almenys cinc minuts a l’inici de la jornada, en finalitzar i entre classes, sempre que siga possible. Quan les condicions meteorològiques i l’edifici ho permeten, s’aconsella mantindre les finestres obertes.

En cas de símptomes:

 • Si una persona presenta símptomes compatibles amb la Covid-19 l’aïllaran i li col·locaran una màscara quirúrgica. Després, es contactarà amb la família.
 • S’ha de telefonar al centre de salut o al telèfon de referència de la seua comunitat, i al seu servei de prevenció de riscos laborals en el cas de treballadors, i se seguiran les seues instruccions. En cas de presentar símptomes de gravetat o dificultat respiratòria s’alertarà al 112.
 • Salut Pública serà l’encarregada de la identificació i seguiment dels contactes segons el protocol de vigilància i control vigent en la comunitat autònoma corresponent.

També et pot interessar

stats