Relacions entre les variables meteorològiques i la transmissió de la Covid-19

Com més temperatura i humitat, la transmissió és menys efectiva, segons constata un estudi de l’Aemet i l'Institut Carlos III.

Relacions entre les variables meteorològiques i la transmissió de la Covid-19
Relacions entre les variables meteorològiques i la transmissió de la Covid-19

L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) i l'Institut de Salut Carlos III investiguen conjuntament quines variables meteorològiques poden ser considerades d'interés a l'hora d'analitzar la incidència i propagació de la malaltia Covid-19, així com de la contaminació atmosfèrica.

L'objectiu final és desenvolupar un sistema de vigilància i contenció epidemiològica a escala estatal basat en alertes ràpides i en el monitoratge d'aquests factors ambientals.

Els resultats preliminars fets públics ahir, fan referència a la comparació feta entre l'índex d'incidència acumulat dels últims 14 dies i la temperatura mitjana de cada comunitat autònoma. L'índex d'incidència definit com el nombre de contagis nous diari per cada 100.000 habitants.

Els resultats mostren que amb temperatures mitjanes inferiors hi ha més afectació, més contagis nous. Resultats que estan d'acord amb altres investigacions a escala internacional.

S'han mostrat els resultats per a dos períodes diferents i els resultats pareixen mantindre la correlació negativa, és a dir, com més temperatura mitjana, menys incidència i propagació.

Altres investigacions internacionals indiquen que la humitat relativa de l'aire també pot incidir en la propagació i transmissió del virus. Tot apunta que elevades temperatures i elevades humitats redueixen significativament la propagació del virus.

D'altra banda també comença a estudiar-se com afecten altres variables ambientals, com ara la contaminació atmosfèrica i sobretot les concentracions de les partícules de dimensions inferiors a 10 micres, que podrien agreujar la malaltia.

Hi haurà nous resultats les pròximes setmanes. Estarem atents als resultats d'aquesta col·laboració entre Aemet i l'Institut de Salut Carlos III.

També et pot interessar

stats