El nou protocol de vacunació preveu reserves de persones a qui administrar les dosis que sobren

A més, incorpora la vacuna d'AstraZeneca, de la qual han arribat recentment a Espanya vora 400.000 dosis.

Una infermera prepara una dosi d'una vacuna
Una infermera prepara una dosi d'una vacuna

La Generalitat ha fet públic el nou protocol de vacunació, que inclou directrius que especifiquen el criteri a seguir per a seleccionar les persones a qui se'ls oferiran les dosis sobrants de la vacuna i l'opció de comptar amb una "reserva de persones localitzades" en el seu entorn de proximitat.

El protocol també incorpora la vacuna d'AstraZeneca, de la qual arribaren aquest dijous vora 400.000 dosis a Espanya, però només serà administrada a les persones menors de 65 anys, almenys fins que els assajos clínics als Estats Units demostren que és segura en les persones de més de 65 anys.

Així, es reservaran les vacunes d'ARNm (Comirnaty i Moderna) per a les poblacions més vulnerables i amb major risc d'exposició, mentre que la vacuna d'AstraZeneca s'utilitzarà inicialment per a personal sanitari i sociosanitari no inclòs en els grups prioritzats prèviament i, posteriorment, per a col·lectius la funció dels quals és essencial per al bon funcionament de la societat, que s'aniran incorporant de manera progressiva, en funció de la disponibilitat de dosis de vacunes.

Els grups de població a vacunar contemplats fins al moment són:

1. Residents i personal sanitari i sociosanitari que treballa a les residències de persones majors i d'atenció a grans dependents.

2. Personal de primera línia en l'àmbit sanitari i sociosanitari. Aquest grup inclou tant el personal en l'àmbit sanitari que treballa de cara al pacient com el personal sociosanitari, però no el personal cuidador no professional.

3. Altre personal sanitari i sociosanitari. Aquest grup es divideix en dos. D'una banda, el grup 3A comprén el personal d'àmbit hospitalari d'atenció primària no considerat de primera línia i el personal d'odontologia, higiene dental i personal que atén pacients sense mascareta durant més de 15 minuts. D'altra, el grup 3B comprén el personal en actiu dels serveis de salut pública implicat en la gestió i resposta de la pandèmia que encara no s'haja vacunat, el personal sanitari i sociosanitari no vacunat amb anterioritat, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, personal d'oficines de farmàcia, protètics dentals, logopedes, personal de psicologia clínica i personal d'institucions penitenciàries.

4. Persones considerades com a grans dependents (grau III de dependència, és a dir, amb necessitat d'intenses mesures de suport) que no estiguen actualment institucionalitzades.

5. Persones de 80 i més anys.

6. Col·lectius en actiu amb una funció essencial per a la societat. Aquest grup es divideix en tres. El grup 6A inclou cossos de la Guàrdia Civil, Policia Nacional, Autonòmica i Local, Bombers, tècnics de les forces i cossos de seguretat, professionals de Protecció Civil, emergències i forces armades. El grup 6B, els docents i personal d'educació infantil i educació especial, i la resta de professionals que atenen l'alumnat. I el grup 6C, format per docents i personal d'educació primària i secundària.

Què passa amb les dosis que sobren?

Després dels casos de vacunació irregular per no estar establit què es podia fer amb les dosis sobrants de la vacuna, la Generalitat ha anat incloent instruccions per a aprofitar-les en les diferents actualitzacions del protocol de vacunació. Amb el nou protocol, el que fa sis, queda establit el criteri per a seleccionar les persones que rebran les dosis sobrants dels vials de Pfizer i Moderna que ja estiguen oberts, ja que amb la d'AstraZenca no existeix aquest problema perquè, una vegada obert el vial, es pot transportar i utilitzar durant 48 hores. I també s'indica que "els centres de vacunació establiran els procediments organitzatius que permeten aquesta priorització, incloent-hi, si fera falta en la seua programació, comptar amb una reserva de persones localitzades en el seu entorn pròxim".

La prioritat a l'hora d'optar a les dosis sobrants serà per a les persones del grup 4 (amb grans discapacitats no institucionalitzades) i després les del grup 5 (majors de 80 anys). En qualsevol cas es podran administrar les dosis sobrants als grups 1 (residents i treballadors sociosanitaris), 2 (personal de centres sanitaris de primera línia) i 3 (personal de centres sanitaris no de primera línia).

En el cas de vials que s'hagen descongelat, però continuen tancats, hauran d'utilitzar-se per a vacunacions previstes els dies següents i si la previsió de dosi necessària no permet consumir la totalitat de la dosi dins del període de caducitat de la vacuna (des de la descongelació, 5 dies per a Pfizer, 30 dies per a Moderna i la data de caducitat indicada per a AstraZeneca) haurà d'informar-se al Centre de Salut Pública del departament corresponent que en gestionarà la utilització prioritzant altres centres del mateix departaments i, després, centres dels departaments limítrofs.

També et pot interessar