Les normes del nou curs escolar: mascareta a partir de 6 anys, llavada de mans cinc vegades al dia i presa de temperatura

El Ministeri i les autonomies acorden la normativa que s’aplicarà a les escoles de tot el país, que estaran obertes tot el curs.

Un aula d'un centre de primària en una imatge d'arxiu
Un aula d'un centre de primària en una imatge d'arxiu / Europa Press

Les comunitats autònomes i el Ministeri d’Educació han acordat aquest dijous 29 mesures, així com cinc recomanacions, que s’aplicaran als col·legis de tot Espanya aquest curs escolar. Totes aquestes iniciatives pretenen evitar contagis entre els escolars i el personal docent. De quines mesures es tracta?

- Sols se suspendrà l’activitat lectiva presencial en “situacions excepcionals”, després de comunicar-ho al Ministeri de Sanitat i amb l'acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

- Els centres escolars estaran oberts tot el curs escolar, amb el servei de menjador i de suport a menors amb necessitats especials i en situació de vulnerabilitat.

Hi haurà activitat lectiva presencial per a tots els nivells i etapes del sistema, especialment fins a segon d'ESO.

- El personal que treballe als centres educatius estarà en el centre el temps imprescindible. Les activitats que es puguen fer de manera telemàtica es faran a través d’aquesta via.

- Es constituirà un grup de coordinació i seguiment de l'evolució de la pandèmia per les conselleries competents en matèria de Sanitat i Educació a escala autonòmica.

- Tots els centres educatius designaran una persona responsable per als aspectes relacionats amb la Covid-19.

- Es mantindrà una distància interpersonal d'almenys 1,5 metres al centre educatiu.

- La mascareta serà obligatòria a partir de 6 anys, independentment que es mantinga la distància interpersonal, sense perjuí de les exempcions previstes en l'ordenament jurídic.

- En educació infantil i el primer cicle de primària es crearan grups de convivència estable, on no s'aplicaran criteris de limitació de distància.

- S'evitaran les activitats del centre educatiu que comporten la mescla d'alumnat de diferents grups de convivència o classes i les que impliquen proximitat interpersonal.

- No hi haurà públic en els esdeveniments esportius o celebracions dels centres educatius.

- L’alumnat haurà de llavar-se les mans almenys cinc vegades al dia (a l’entrada i eixida del centre, abans i després del pati, abans i després de menjar, així com abans i després d’anar al bany).

- L'estudiantat rebrà educació per a la salut per a mantindre una correcta higiene de mans i l'ús adequat de la màscara.

- Es reforçarà la ventilació de les instal·lacions del centre, almenys durant 10 o 15 minuts a l'inici i al final de la jornada, durant l'esbarjo, i sempre que siga possible entre classes. Així mateix, les finestres estaran obertes el màxim de temps possible.

- Als menjadors s’haurà de respectar la distància interpersonal d'1,5 metres, excepte en el cas de l’alumnat del mateix grup de convivència estable. A més, cada comensal tindrà un lloc fix durant tot el curs.

- La mascareta també serà obligatòria en el transport escolar per als usuaris majors de 6 anys i recomanable en els menors de 3 a 5 anys.

- L’alumnat o el personal que tinga símptomes de la Covid-19, haurà d’evitar l'assistència al centre, s’establirà un aïllament precoç i es remetrà al sistema sanitari les persones amb símptomes. Els seus contactes estrets guardaran quarantena.

- El centre educatiu informarà que l'alumnat amb qualsevol símptoma evident no pot accedir al centre.

- Es prendrà la temperatura corporal a tot l'alumnat i el personal abans de començar la jornada lectiva i cada centre acordarà com dur a terme aquesta obligació.

- Els treballadors vulnerables davant el coronavirus mantindran les mesures de protecció de manera rigorosa.

- Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure.

- En les etapes educatives superiors al primer cicle d'educació primària l'alumnat podrà així mateix organitzar-se en grups de convivència estable en la mesura que siga possible.

- Les famílies es comunicaran amb el centre educatiu mitjançant telèfon, correu electrònic, missatges o correu ordinari per a facilitar les gestions administratives de manera telemàtica.

- Es recomana a l’estudiantat i les famílies acudir al centre a peu o amb bicicleta.

- S’adoptaran mesures de prevenció per a evitar l'estigma o la discriminació per la Covid-19.

-S'informarà les persones treballadores del sector educatiu dels riscos de contagi i propagació de la Covid-19 i se les formarà per a evitar-los. També es pararà especial atenció a les mesures de prevenció en el centre.

- Les activitats formatives en centres que no siguen educatius observaran els criteris de prevenció i control establits per al sector corresponent.

- Les autonomies treballaran per a aconseguir que es vacunen contra la grip el 75% de les persones majors de 65 anys i en el personal sanitari i sociosanitari i el 60% de les embarassades i pacients de risc.

- La campanya de vacunació començarà la primera quinzena d’octubre i es farà de manera coordinada entre totes les autonomies.

També et pot interessar