Les mesures socials del Consell de Ministres

Repassem les principals mesures del pla social del govern per a persones vulnerables i d’ajudes a inquilins, autònoms i pimes.

Roda de premsa posterior al Consell de Ministres
Roda de premsa posterior al Consell de Ministres / Senyal de la Moncloa (Efe)

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei amb més de cinquanta mesures que busquen mitigar l’impacte social de la crisi del coronavirus. Aquestes són les novetats més destacades:

COL·LECTIUS VULNERABLES

Suspensió de desnonaments durant sis mesos

Se suspenen els desnonaments de les llars considerades vulnerables durant sis mesos, a comptar a partir de la fi de l’estat d’alarma.

No es tallaran els subministraments bàsics

El govern espanyol garanteix els subministraments bàsics a tota la població. No es podrà tallar l’abastiment d’aigua, llum o gas a cap ciutadà al seu domicili habitual durant l’estat d’alarma.

Pròrroga automàtica dels contractes de lloguer

Es prorroguen automàticament fins a sis mesos tots els contractes de lloguer en vigor que estiguen a punt de véncer. Es vol impedir que es puga apujar el preu del lloguer als inquilins amb un contracte vigent.

Microcrèdits a cost zero per al lloguer

Es posa en marxa un sistema de microcrèdits públics sense comissions i a interés zero perquè els inquilins en situació de vulnerabilitat puguen afrontar el pagament del lloguer del domicili habitual.

La norma distingeix entre xicotetes propietaris i grans posseïdors. En el primer cas, l’inquilí podrà pactar una moratòria. Però si el llogador es nega, podrà demanar un préstec a cost zero per a cobrir sis mensualitats, que podrà tornar en sis anys, ampliables a quatre mes. Si una vegada passada aquesta dècada no ha pogut saldar el deute, l’assumirà l’Estat.

Quan el propietari tinga un gran volum d’habitatges, el llogater podrà acollir-se a una moratòria de quatre mesos. També podrà demanar una reducció del deute del 50% o d'una reestructuració a tres anys vista, al marge del recurs dels microcrèdits.

Bo social elèctric

S’estén el dret a acollir-se al bo social d'electricitat "de manera excepcional i temporal" als treballadors afectats per acomiadaments o ERTO i als autònoms que hagen cessat la seua activitat o patisquen una reducció del 75% de la facturació.

Rescat de pensions a cost zero

El govern espanyol permetrà rescatar els plans de pensions sense haver de pagar a Hisenda en el cas de les persones que patisquen un ERTO i en el s autònoms que hagen cessat l’activitat. Fins ara només es podien rescatar sense cost en supòsits concrets, com la jubilació, una situació de dependència, la incapacitat permanent o la mort del beneficiari.

MESURES LABORALS

Subsidi extraordinari per desocupació

Subsidi extraordinari per desocupació de 440 euros per a treballadors i treballadores temporals amb un contracte que haja acabat durant l’estat d’alarma sense haver generat dret a cap prestació.

Subsidi per a empleades de la llar

El govern ha aprovat un subsidi de desocupació temporal per a empleades de la llar que hagen sigut despatxades o patisquen una reducció de les hores de faena. Només se’n podran beneficiar les que estiguen donades d’alta en la Seguretat Social. Cobraran el 70% de la base de cotització.

PIMES I AUTÒNOMS

Ajornament de les cotitzacions a la SS

Moratòria de sis mesos sense interessos per al pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social d’autònoms i pimes, amb certes condicions. Aquesta pròrroga se suma a la moratòria vigent de les cotitzacions sobre els dies treballats al març.

Així mateix, s’ajornaran els deutes dels mateixos col·lectius amb la Seguretat Social fins al 30 de juny.

Moratòria hipotecària sobre locals i oficines

S’amplia la moratòria hipotecària sobre el domicili habitual als locals i oficines dels autònoms. Podran sol·licitar-la els que no tinguen activitat per causa de l’estat d’alarma o que patisquen “pèrdues significatives”. Les entitats bancàries no podran sol·licitar-los el pagament de la quota fins a l’últim dia del mes en què acabe l’estat d’alarma.

Revisió dels contractes de llum i gas sense penalització

Els autònoms i les empreses podran suspendre temporalment els seus contractes de subministrament elèctric i de gas o modificar les modalitats de contractes sense penalització.

IGUALTAT

L’atenció a les víctimes, servei essencial

El reial decret estableix com a essencials els serveis d'atenció a les víctimes de violència contra les dones, els centres d'emergència i acolliment, els pisos tutelats i els allotjaments segurs per a víctimes de violència de gènere i d’explotació sexual o tràfic de dones amb finalitats d'explotació sexual.

Hotels per a víctimes de la violència masclista

Els allotjaments turístics podran albergar víctimes de violència masclista i els seus fills durant l'estat d'alarma en el cas que les cases d'acolliment no disposen de places. La mesura inclou tots els tipus de violència de gènere, incloses les víctimes de tràfic de dones i d'explotació sexual.

Garanties de protecció a les víctimes

El reial decret també garantirà el funcionament normal i la prestació del sistema de seguiment per mitjans telemàtics del compliment de les mesures cautelars i de prohibició d'aproximació a la víctima en matèria de violència de gènere.

CONSUM

Moratòria del pagament de préstecs al consum

Moratòria del pagament de crèdits al consum per a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica per tres mesos ampliables.

Recuperació de viatges contractats

Canvi de viatges combinats que s’hagen cancel·lat i bescanviat per un bo per a gaudir-lo en el que resta de l’any. Si el consumidor no el gasta se li tornaran els diners.

Restricció de la publicitat del joc en línia

Restricció de la publicitat de les apostes en línia que facen referència a l'estat d'alarma i al coronavirus o inciten al joc usant-los d’excusa. Així mateix, no es podrà emetre publicitat de joc en televisió, ràdio i plataformes de vídeo en línia com Youtube fora de de la franja d'1 a 5 hores de la matinada.

EMPLEATS I EMPLEADES PÚBLICS

Mobilitat del funcionariat

Els empleats públics podran canviar voluntàriament de lloc de treball per a reforçar les àrees que necessiten personal durant la crisi. La reassignació del lloc de treball no alterarà la situació administrativa, les retribucions o les condicions del seu contracte.

Pròrroga per al personal investigador

Es prorroguen els contractes del personal docent i investigador de les universitats i dels que treballen per al Sistema Estatal de Ciència, Tecnologia i Innovació, així com del personal que s'haja incorporat al Sistema Nacional de Salut per l'emergència sanitària. La pròrroga serà per una extensió equivalent al temps de durada de l'estat d'alarma. Excepcionalment, aquesta extensió del contracte es podrà ampliar tres mesos.

També et pot interessar

stats