Més mesures per als autònoms: dues noves prestacions i pròrroga d'ajudes ja aprovades

El Consell de Ministres aprova diverses iniciatives per a protegir els treballadors per compte propi que hagen perdut ingressos per la pandèmia.

El paquet de mesures aprovat pretén donar un respir als autònoms que han patit acusades minves dels seus ingressos per la pandèmia
El paquet de mesures aprovat pretén donar un respir als autònoms que han patit acusades minves dels seus ingressos per la pandèmia / Ajuntament de Benetússer

Dues noves prestacions per a autònoms, tant per als que han cessat l’activitat com per als que registren ara ingressos baixos, i la pròrroga de determinades ajudes per a aquest col·lectiu que ja estaven vigents. Són algunes de les iniciatives que ha aprovat el Consell de Ministres aquest dimarts, després que el Ministeri de la Seguretat Social i les organitzacions d’autònoms hagen arribat a un acord només unes hores abans. La iniciativa compta amb el suport de dos d’aquestes entitats, ATA i UPTA, però no d’UTAE, perquè aquesta organització considera “manifestament insuficients” les mesures.

Aquest paquet de mesures arriba el mateix dia que s'ha aprovat un reial decret llei pel qual prorroga fins al 31 de gener, de manera automàtica, els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per força major per a determinats sectors econòmics.

Pel que fa a les mesures dels autònoms, en què consisteixen?

Nova prestació extraordinària per cessament d'activitat

Es crea una nova prestació extraordinària per cessament d'activitat. Està dirigida als autònoms amb una suspensió temporal de tota l’activitat en compliment d'una resolució administrativa per a frenar l’expansió del coronavirus.

Per a accedir a aquesta prestació, els treballadors han d'haver estat afiliats i donats d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar, almenys 30 dies naturals abans de la data de la resolució. A més, hauran d'estar al corrent del pagament de les quotes.

La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització, però s'incrementarà un 20% si el treballador és membre d'una família nombrosa. El beneficiari d'aquesta ajuda no haurà de pagar les quotes a la Seguretat Social, però el període li comptarà com cotitzat. L'exoneració de les quotes s'estendrà fins a l'últim dia del mes següent en el qual s’alce aquesta mesura.

La prestació per cessament compatible amb l’activitat s’allarga fins al gener

La prestació a la qual podien optar els treballadors autònoms per cessament compatible amb l’activitat es prorroga fins al 31 de gener, sempre que durant el quart trimestre d'enguany es continuen complint els requisits exigits per a la concessió.

Quins són aquests criteris? Una reducció de la facturació en aquest últim trimestre d'almenys el 75% dels seus ingressos, en comparació amb el mateix període de l'any anterior, i que no se superen uns rendiments nets de 1,75 vegades el salari mínim interprofessional (5.818,5 euros) en el període comprés entre octubre i desembre d'enguany.

Les ajudes seran de 950 euros, per als autònoms l'activitat dels quals no s'haja recuperat i per als treballadors de temporada, i de 760 euros per als qui hagen hagut de suspendre l’activitat.

Les ajudes per als autònoms de temporada es prorroguen

El Consell de Ministres també ha allargat fins al 31 de gener les ajudes per als autònoms de temporada amb una flexibilització dels requisits. Amb la reforma aprovada aquest dimarts, per a accedir a aquesta ajuda els treballadors hauran d'haver cotitzat un mínim de quatre mesos entre juny i desembre de 2018 i 2019, no superar els 23.275 euros d'ingressos durant 2020 i no haver estat donat d'alta des de l'1 de març al 31 de maig.

La quantia de les prestacions d’aquest grup d’autònoms serà l'equivalent al 70% de la base mínima, i també s'hi inclou l'exoneració de les quotes.

Nova ajuda per baixos ingressos

D’altra banda, s’ha creat una nova ajuda destinada als treballadors per compte propi que no compleixen els requisits per a accedir a la prestació compatible amb l'activitat (per tindre una tarifa plana o per no haver cotitzat durant els últims dotze mesos, per exemple).

Per a accedir a la prestació, els ingressos del demandant no han de superar el salari mínim interprofessional, que és de 950 euros, en l'últim trimestre de l'any. La quantia d’aquesta prestació serà del 50% de la base mínima de cotització. A més, els beneficiaris estaran exonerats d'abonar les quotes i també se'ls comptabilitzarà com a període cotitzat.

Quan entraran en vigor totes aquestes ajudes?

Totes les ajudes començaran a considerar-se des de l'1 d'octubre de 2020 i tindran una duració màxima de quatre mesos, sempre que la sol·licitud es presente dins dels quinze primers dies naturals d'octubre. En cas contrari, els efectes quedaran fixats en el primer dia del mes següent al de la prestació de la sol·licitud.

També et pot interessar