Hisenda publica una instrucció sobre l'aplicació del permís retribuït recuperable en entitats del sector públic

S’exclouen de la fórmula els empleats que puguen teletreballar i els que presten serveis essencials.

Combois de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), una de les empreses del sector públic instrumental valencià
Combois de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), una de les empreses del sector públic instrumental valencià

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ha publicat una instrucció sobre l'aplicació del permís retribuït recuperable en l’àmbit de les entitats del sector públic instrumental de la Generalitat, excloent organismes autònoms i consorcis sanitaris.

Segons el document s’aplicarà permís retribuït recuperable a aquells professionals que no puguen teletreballar, no tinguen càrrega de treball o l’activitat dels quals siga incompatible amb el teletreball.

S’exclouen de la fórmula de permís retribuït recuperable les persones que presten serveis essencials –que figuren en la llista del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març– o que estiguen fent teletreball o modalitats no presencials de treball. A més, aquelles que es troben en situació d'incapacitat temporal o el contracte de les quals estiga suspés per altres causes.

Els serveis de prevenció hauran de determinar quins treballadors pertanyen a un grup vulnerable per a la Covid-19 en el desenvolupament de l'activitat laboral, i aplicar, d'acord amb els protocols o directrius sanitàries, les mesures adequades, sense que els siga aplicable la recuperació horària.

La instrucció trasllada a la negociació col·lectiva la solució sobre els treballadors i treballadores d’empreses que no constituïsquen servei essencial ni puguen acollir-se a les mesures especials arreplegades en el reial decret.

El sector públic instrumental (SPI) de la Generalitat fa servir 8.813 persones (excloent els consorcis sanitaris i els organismes autònoms), el 65% dels quals (5.570 empleats i emplades) operen en serveis essencials. Afegint-hi l’empresa pública de valorització de residus i vigilancia Vaersa, el percentatge de personal dedicat a serveis essencials ascendeix a 7.198, el 81%, segons explica la nota d’Hisenda.

Formen l'SPI de la Generalitat les següents empreses públiques: l'Institut Valencià d'Atenció Social Sanitària (IVASS), l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVHA), la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC-À Punt), la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari La Fe de la CV, la Fundació per a la Investigació de l'Hospital Clínic (Incliva), la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la CV (Fisabio), la Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Gestió de l'Institut d'Investigació Sanitària i Biomèdica d'Alacant (Isbial), Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis i Emergències (Sgise) i l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la CV (Epsar).

També et pot interessar

stats