Diferències entre Sanitat i els MIR allunyen l’acord

La Conselleria manifesta que la seua proposta satisfà el 70% de les reivindicacions i el col·lectiu considera que no s'han mogut els punts principals.

Imatge d’arxiu de residents manifestant-se
Imatge d’arxiu de residents manifestant-se / @huelgamircv (Twitter)

La tercera reunió entre la Conselleria de Sanitat Universal i el personal mèdic intern resident en formació (MIR) va finalitzar aquest dimarts a la nit sense un acord per a desconvocar una vaga que va començar el passat 21 de juliol. Les dues parts no van arribar a una entesa sobre el document que va lliurar la Conselleria de Sanitat.

El departament que dirigeix Ana Barceló manifesta que va traslladar al comité de vaga un text en el qual es contemplaven el 70% de les reivindicacions dels MIR que ja s’estaven complint, al costat d’altres que s’elevarien al fòrum autonòmic i al Ministeri de Sanitat per ser de competència estatal.

El document entregat per la Conselleria va ser rebutjat pels MIR, que consideren trencades les negociacions i manifesten que el text no recull les seues reivindicacions i no comporta cap “esforç econòmic” per part de la Conselleria.

A l’eixida de la reunió, el portaveu dels MIR, Enrique Cuñat, va explicar en À Punt Notícies que la nova proposta d’acord no millora les seues condicions en relació amb els punts principals i que debatran amb el col·lectiu una nova proposta per a presentar-la a la Conselleria. Cuñat va reafirmar que la vaga continua en marxa. Els MIR remarquen que la conselleria s'ha negat a discutir la proposta que els van enviar durant la setmana i que no s'han mogut en els punts principals de reivindicació.

La Conselleria manifesta que la proposta compleix el 70% de les reivindicacions

La Conselleria manifesta que de les reivindicacions formulades en la seua proposta s’està complint el descans obligatori de 36 hores després de la realització de guàrdia en dissabte, així com el descans obligatori després de guàrdia de 24 hores. Així mateix, Sanitat remarca que la jornada laboral ordinària màxima ja és de 37,5 hores (tal i com es reclama) i que les hores de guàrdia mèdiques es cotitzen.

L’exempció o reducció de nombre de guàrdies durant 12 mesos si es té fills de menys 1 any (tant pares com mares), tal com es reconeix per al personal estatutari i el pagament del 100% de la incapacitat temporal des del primer dia de baixa son altres de les reivindicacions que segons Sanitat ja estan satisfets.

Així mateix, la Conselleria assenyala que ja preveu que en cas de baixa es cobren 54 hores de guàrdia en les mateixes condicions reconegudes al personal estatutari, el respecte a la sol·licitud del personal MIR d’estar inexcusablement supervisat per un adjunt especialista i el respecte al descans mínim de 12 hores entre jornades.

El departament manifesta que ja assegura els materials adequats i homologats per a la correcta assistència sanitària com qualsevol empleat, tal i com reivindiquen els MIR, que cobreix l’assegurança de responsabilitat civil, com la resta del personal i que considera baixa laboral per contagi o aïllament com a malalties professionals.

Per últim, remarca que ja preveu actualment el dret a 4 mesos de rotació externa per any i la ràtio màxima de 4 residents per adjunt amb un màxim d’un metge resident de primer any (R1).

Reivindicacions de competència estatal

La Conselleria de Sanitat Universal també ha manifestat que hi ha una sèrie de reivindicacions que no pot assumir perquè son de competència estatal.

Entre elles es troba l’equiparació salarial amb les altres comunitats i la reivindicació d’atorgar un visat de residència i treball per compte d’altri a especialistes extracomunitaris que accedisquen a una plaça d’especialista intern resident.

Propostes per al Fòrum Autonòmic

La Conselleria assenyala que s’ha compromés a traslladar al Fòrum Autonòmic les propostes de garantir espais de descans dignes durant les guàrdies així com la d’establir cinc guàrdies obligatòries al mes, com a màxim, en qualsevol programa formatiu sense sobrepassar voluntàriament les set guàrdies al mes.

Altres propostes dels MIR que la conselleria traslladarà aborden que hi haja el màxim d’un diumenge i un dissabte per cada 7 guàrdies; la creació d’un òrgan supervisor de la condicions de treball dels MIR, l’abonament de dietes en les guàrdies d’Atenció Primària com la resta de personal; un dia de lliurança addicional després de la guàrdia de diumenge i festius així com una hora de reducció de jornada per a la conciliació de la vida familiar.

També et pot interessar

stats