Els contractes del personal sanitari eventual es prorroguen fins al 30 de novembre

La Conselleria de Sanitat assegura que aquesta pròrroga podrà estendre's si la situació epidemiològica ho aconsella.

Els contractes del personal sanitari eventual es prorroguen fins al 30 de novembre
Els contractes del personal sanitari eventual es prorroguen fins al 30 de novembre

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública prorrogarà fins al 30 de novembre de 2020 els nomenaments de personal de caràcter eventual formalitzats i/o prorrogats des del 28 de febrer d’enguany per a cobrir les necessitats originades per la crisi de la Covid-19. A més, aquesta pròrroga “podrà estendre's si la situació epidemiològica ho aconsella”.

La taula sectorial de sanitat ha aprovat, per unanimitat, la resolució de la consellera, Ana Barceló, en relació a l'adopció de mesures relatives al personal al servei de les institucions sanitàries del Servei de Salut de la Comunitat Valenciana, amb motiu de la pandèmia provocada per la Covid-19.

Així mateix, queda oberta la possibilitat d'oferir un nomenament temporal eventual de 6 mesos (prorrogables si la situació assistencial ho requereix), o bé l'ocupació temporal de les places de vacants, al personal que finalitze amb avaluació positiva els programes formatius de l'últim any de formació sanitària especialitzada per a les titulacions universitàries de grau/llicenciatura de Medicina, Infermeria, Farmàcia i d'àmbit de la Psicologia, Química, Biologia i Física.

També s'ha aprovat la proposta de gaudi per part del personal sanitari de dies de permís i de vacances (juliol, agost i setembre). No obstant això, es garantirà, en tot moment, la necessària assistència i la cobertura mínima del 70% del personal de cada servei o unitat, llevat que l'evolució de la pandèmia aconselle un percentatge superior.

També et pot interessar

stats