Les classes de les Escoles Oficials d'Idiomes començaran el 5 d'octubre

S'ha preparat un pla de contingència de la Covid-19 per a fer front a qualsevol situació que puga sorgir durant el curs, que acabarà el 21 de maig del 2021.

Les classes de les Escoles Oficials d'Idiomes començaran el 5 d'octubre
Les classes de les Escoles Oficials d'Idiomes començaran el 5 d'octubre

Ja hi ha data per al començament de les classes a les Escoles Oficials d'Idiomes. Serà el 5 d'octubre per a la docència dels cursos curriculars presencials, com també la dels cursos en línia d'anglés i valencià del Pla Integral d'Aprenentatge de Llengües per al Professorat. Pel que fa a les classes dels cursos formatius complementaris de dues hores setmanals, l'inici serà un poc més tard, el 19 d'octubre.

Aquest curs estarà marcat per les mesures de seguretat per a fer front a la Covid-19 i poder assistir a classe de la manera més segura possible. S'ha elaborat un pla de contingència per a fer front a qualsevol situació que puga sorgir amb la pandèmia, com ara l'entrada escalonada de l'alumnat als centres o l'assistència presencial condicionada a que es puga garantir la distància d'1,5 metres entre estudiants.

S'han dissenyat quatre models de grup per a seguir les classes. En general, aquests grups se subdividiran en dos, de manera que una part de la docència siga presencial i l'altra part a distància, seguint diferents pautes, com ara materials perquè l'alumne treballe de manera autònoma, la possibilitat d'accedir a la plataforma AULES, seguir l'ensenyament a través de videoconferència, o amb classes prèviament gravades pel professorat.

Així mateix, les programacions didàctiques dels diferents departaments inclouran les mesures previstes per a la docència a distància en cas d'un confinament generalitzat de la població. El curs acabarà el 21 de maig del 2021 i les proves de certificació de la convocatòria ordinària d'enguany tindran lloc al setembre. Pel que fa a l'alumnat que estava matriculat aquest curs 2020-2021, els centres docents organitzaran un pla específic de recuperació i adaptació del currículum en els diferents nivells i etapes.

També et pot interessar