Els ajuntaments tenen quinze dies per a elaborar un pla de contingència contra la Covid-19 a les platges

El DOGV publica el decret que regula la seguretat i la coordinació de les emergències i de protecció civil a les platges.

La platja del Campello en una imatge d'arxiu
La platja del Campello en una imatge d'arxiu / @ElCampelloAyto (Twitter)

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) publica aquest dilluns el decret del Consell que regula la seguretat i la coordinació de les emergències i de protecció civil a les platges de la Comunitat Valenciana. El text informa que en un termini màxim de quinze dies els ajuntaments hauran d'elaborar un pla de contingència per a previndre la Covid-19 en què s’incloguen les mesures que s'adoptaran a les platges per a protegir la seguretat de tots els usuaris i garantir el funcionament normal dels serveis.

El pla de seguretat ha de detallar els equips de salvament de què es disposa, les mesures de protecció que s'han pres per la Covid-19, cartells informatius, vigilància, sistemes d'avisos i comunicats sonors i visuals, senyalització i control d'aforament i mesures de reforç de la neteja, entre altres.

Segons el Consell, és prioritari articular les previsions necessàries per a la protecció de la ciutadania, "ja que la propagació de pandèmies, transcendeix el purament regional i poden afectar la seguretat de la ciutadania i començar, així, a determinar la situació favorable de transició a una nova normalitat amb l'objectiu d'afavorir la construcció d'una Comunitat Valenciana segura".

En el decret també s'explica que la Comunitat Valenciana té 270 quilòmetres de platges i que en el període 2015-2019 van morir per ofegaments en espais aquàtics un total de 215 persones. Per tant, s'està davant "un problema amb un gran impacte en la població".

Classificació de les platges

Les platges, íntegrament o per trams, es classificaran en lliures, perilloses o d'ús prohibit pels ajuntaments dels municipis costaners, d’acord amb els criteris següents: Existència de corrents perillosos, zona de rompents i ones, contaminació de les aigües, perills per fauna marina, solsides, lliscaments, o qualsevol altre risc habitual i aspectes meteorològics. Les platges es classifiquen com:

a) D'ús prohibit: Són les que suposen un perill greu per a la vida humana. No es podran utilitzar per a l'exercici del bany ni per a activitats recreatives o esportives, siga al seu entorn aquàtic o terrestre.

b) Perilloses: Són les que per raons permanents o circumstancials reunisquen condicions susceptibles de produir mal o amenaça immediata a la vida humana. Se'n podrà tolerar l'ús amb limitacions i s'adoptaran les mesures de seguretat que, en cada cas, es consideren necessàries.

c) Lliures: Es podran utilitzar per al bany, la realització d'activitats recreatives i la pràctica esportiva i recreativa nàutica, conformement a la normativa.

La inclusió d'una platja en qualsevol dels tipus esmentats pot modificar-se temporalment quan raons sanitàries, condicions meteorològiques o altres circumstàncies així ho aconsellen.

La determinació dels graus de protecció de cada platja correspondrà als ajuntaments i s’hauran de recollir-se en els corresponents plans de seguretat i salvament. A les platges no classificades com d'ús prohibit, es determinarà, així mateix, el grau de protecció per a cadascuna de les temporades d'afluència, que podrà ser baix, moderat o alt.

Catàleg especial de platges de la Comunitat Valenciana

Es crea el catàleg especial de platges de la Comunitat Valenciana, com a instrument al servei de les diferents administracions públiques i de la ciutadania en general, que permeta conéixer en cada moment els diferents tipus de platges d’acord amb la classificació, les característiques físiques, els graus de protecció per temporades i els extrems relatius a la seguretat que siguen rellevants per a una eficaç intervenció i coordinació davant emergències ordinàries i de protecció civil.

Plans de seguretat i salvament

Tindran obligació de tindre un pla de seguretat i salvament les platges classificades com a perilloses i lliures que presenten un grau de protecció moderat o alt. Correspon als ajuntaments l'elaboració i aprovació del pla de seguretat i salvament de cadascuna de les seues platges que n'hagen de tindre. No obstant això, els plans podran elaborar-se per a alguna o per a totes les platges del seu litoral i podran agrupar-se.

També et pot interessar

stats