Les ajudes al lloguer seran d’un màxim de 650 euros durant sis mesos

El termini de presentació de les sol·licituds comença demà dimarts i acaba el 30 de juny.

Les ajudes al lloguer seran d’un màxim de 650 euros durant sis mesos
Les ajudes al lloguer seran d’un màxim de 650 euros durant sis mesos

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat aquest dilluns les ajudes del Consell al lloguer del domicili habitual, que podran arribar fins al cent per cent de la renda que conste en el contracte d'arrendament, fins a un import màxim de 650 euros al mes i per un període de sis mesos. El mes d’abril s’hi podrà incloure com a primera mensualitat.

Les bases per a la concessió de les ajudes disposen d’una dotació de 7,5 milions, que podrien ampliar-se amb fons procedents de l'Estat o de la Unió Europea.

El termini de presentació de les sol·licituds comença demà dimarts i acaba el 30 de juny. Aquestes ajudes estan dirigides als llogaters del domicili habitual que, a conseqüència de l'impacte econòmic i social de la Covid-19, tinguen problemes transitoris per a atendre el pagament parcial o total del lloguer i es troben en situació de vulnerabilitat.

Supòsits de vulnerabilitat

Entre els supòsits de vulnerabilitat estan, entre altres, que la persona que estiga obligada a pagar la renda de lloguer passe a estar en situació de desocupació, en un expedient temporal de regulació d'ocupació (ERTO) o, en cas de ser empresari o empresària, haja reduït la seua jornada per motiu de cures o altres circumstàncies semblants que suposen una pèrdua substancial d'ingressos.

En els casos de persones amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental o amb discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, així com en els casos de malaltia greu que incapacite la persona o el seu cuidador o cuidadora, per a realitzar una activitat laboral, el límit previst serà de cinc vegades l’indicador públic de renda d'efectes múltiples.

En la concessió de les ajudes es donarà prioritat al grau de vulnerabilitat dels beneficiaris fins que s'esgote l'import global. En el cas que, en esgotar-se la partida, hi haguera persones beneficiàries amb el mateix grau de vulnerabilitat, tindran prioritat les dones o persones de més edat.

També et pot interessar

stats