El 60% de l'ocupació qualificada podria teletreballar, segons el Banc d'Espanya

L'entitat considera que hi ha un ampli marge de creixement en la majoria de les ocupacions i dels col·lectius laborals.

El 60% de l'ocupació qualificada podria teletreballar, segons el Banc d'Espanya
El 60% de l'ocupació qualificada podria teletreballar, segons el Banc d'Espanya

El Banc d'Espanya considera que hi ha un ampli marge per a augmentar el teletreball en la majoria de les ocupacions, i que es pot arribar fins al 60% en el cas dels treballs amb més qualificació.

Segons l'estudi El teletreball a Espanya fet públic aquest dimarts per l'entitat, el 30,6% dels ocupats podria teletreballar, almenys ocasionalment, la qual cosa suposa 22,3 punts percentuals més que en l'actualitat.

La majoria dels col·lectius analitzats tindrien marge de millora però les ocupacions qualificades són les que tenen una quantitat potencial de teletreballadors més gran, fins a arribar al 60%.

Aquests sectors qualificats serien el dels tècnics i professionals científics i intel·lectuals, els directors i gerents, els empleats comptables, els administratius i altres empleats d'oficina.

El Banc d'Espanya basa el seu informe en l'Enquesta de Població Activa i assenyala que el percentatge d'ocupats en 2019 que va treballar ocasionalment des de la seua residència va ascendir al 8,4%, la qual cosa representa un creixement de 2,4 punts percentuals des de 2009.

Assalariats amb contracte indefinit

Segons les anàlisis que mostra el Banc d'Espanya, els assalariats amb contracte indefinit serien els que tindrien més marge per a augmentar el seu potencial de teletreball, fins a un 31% enfront del 5% observat.

Per grandària de l'empresa, les superiors als 50 treballadors són les que més podrien augmentar la part de treball remot i entre els sectors d'activitat que tindrien més potencial hi ha les activitats financeres i d'assegurances i de la informació i les comunicacions, que podrien augmentar el teletreball el doble.

Dificultat per a desconnectar del treball

Així mateix, el Banc d'Espanya assenyala que en general els qui treballen a distància valoren especialment la flexibilitat però destaquen com a aspectes negatius una certa falta de comunicació amb col·laboradors, la sensació de treballar en solitari i més dificultat per a desconnectar del treball.

Algunes anàlisis han posat de manifest inconvenients com un propensió més gran a patir estrés o depressió, per la qual cosa advoquen per afavorir el teletreball, però no de forma continuada.

Implantat en un 7% a Espanya i en un 20% a França

Espanya se situa en teletreball per sota de la mitjana europea, amb un 7,5%, molt distanciada de països com França (20,8%) o Alemanya (11,6%).

També et pot interessar