el Comtat

Confusió lingüística per culpa del traductor