15.01.2023 | El Musiquer

85 min.
tp

Les fogueres que es fan durant la segona quinzena de gener en moltes viles i ciutats valencianes, esdevenen l’excusa per a obrir el programa de hui, que continua tot seguit amb una obra de llarga durada dins la secció de "Postres de músic" i deixar pas a "El racó de la sarsuela" que ens remet cada setmana Elies Bernabé. També hi ha "Un país d'històries" i un poc d’òpera, per a rematar tot el conjunt.