Una confessió - Header

Una confessió

tp

El superintendent Steve Fulcher intenta trobar l'assassí d'una dona desapareguda coste el que coste.