Pius XII, davall del cel de Roma - Header

Pius XII, davall del cel de Roma

12

Durant l'ocupació nazi de Roma, el papa Pius XII adopta una controvertida actitud de neutralitat davant l'arrest i la deportació a Alemanya de milers de jueus; no obstant això, alhora utilitzarà tota classe de recursos per a intentar salvar-ne tots els que puga.