el mon en flames - header 3.jpg

El món en flames

16

En ple esclafit de la II Guerra Mundial, un jove traductor, un músic de jazz, una cambrera, un metge americà i una corresponsal de guerra són alguns dels rostres anònims que intenten sobreviure al conflicte més gran del segle XX.