El Consell Rector aprova els comptes del 2022

La CVMC i l’SAMC continuen pendents de la resolució del conflicte de l’IVA

Centre de Producció de Programes d'À Punt
Centre de Producció de Programes d'À Punt / Departament de Comunicació
30 de juny 2023 - 15:00

El Consell Rector de la radiotelevisió pública valenciana ha aprovat hui els comptes anuals del 2022 de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) i els consolidats.

El compte de resultats consolidat del grup donaria un benefici d'1.415.829 euros si tenim en compte la subvenció dels 70.608.600 de la Generalitat per a la prestació del servei públic i l’Agència Tributària (AEAT) no haguera canviat el criteri de deducció de l’IVA. En aquest exercici, la repercussió de l’impost ha sigut de 10.447.106 d’euros, incloent-hi part dels possibles interessos d’exercicis anteriors.

El resultat consolidat aprovat pel Consell Rector és de -79.639.876 d’euros, dels quals caldria descomptar la quantitat aportada per la Generalitat Valenciana de 70.608.600.  

Cal recordar que l’AEAT no ha mantingut sempre els mateixos criteris respecte de la deduïbilitat de l’IVA suportat en tots els mitjans de comunicació públics autonòmics d’Espanya i RTVE. De fet, quan va dur a terme la inspecció de l’IVA a la CVMC i l’SAMC dels exercicis 2017 i 2018, donà la raó a l’ens públic en considerar deduïble l’IVA suportat. Posteriorment, la mateixa agència qüestionà el dret al 100% de la deducció.

Segons l’AEAT, l’impacte total de les regularitzacions practicades per la Inspecció en la CVMC i l’SAMC relativa als exercicis del 2016 al gener del 2022 ascendeix a 41.671.402 d’euros. L’ens públic no conforme amb aquests acords de liquidació, interposà reclamacions davant el Tribunal Econòmic Administratiu Regional de la Comunitat Valenciana, les quals es troben, a hores d’ara, pendents de resolució. És important ressaltar que la Inspecció considerà que no hi existeix indicis de la comissió de cap infracció tributaria i, per tant, no inicià procediment sancionador contra les entitats.

Totes les radiotelevisions públiques d’Espanya, inclosa RTVE, s’enfronten a la mateixa situació, que han derivat en regularitzacions similars a les practicades a la radiotelevisió valenciana.

En el cas d’À Punt, en l’article 52 de les Lleis de Pressupostos dels anys 2021 i 2022 es va preveure l’assumpció de “les majors obligacions tributàries sobrevingudes de la CVMC i de l’SAMC”. Aquesta previsió està recollida també en la clàusula quarta del contracte programa entre la CVMC i el Consell de la Generalitat per als anys 2021-2023.

La complexitat per a trobar un mecanisme financer per a dur a terme l’article 52 ha generat problemes puntuals de tresoreria, especialment rellevants en l’SAMC, en cap cas un efecte imputable a la gestió interna, aprovada cada any pels diferents òrgans de fiscalització. De fet, altres televisions autonòmiques han afrontat la situació amb un augment del pressupost per part de l’administració.

 

Ara com ara, el conflicte dels operadors públics de radiotelevisió amb l’AEAT es troba encara en via judicial, a l’espera de la resolució dels recursos plantejats per les entitats afectades. La FORTA defensa en aquest litigi els interessos de les televisions autonòmiques, inclosa la valenciana.

També et pot interessar

stats