03.09.2021 | Ofrena Falles 2021 | De 18:00 h a 19:00 h

60 min.
tp

Segona hora de l'Ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats, de 18:00 h a 19:00 h.