Velles | Amic amat

36 min.

Rosa, Vicent i Pilar tenen ben clar què valoren en l’amistat: la sinceritat i la constància. Pilar i Rosa parlen d’algunes relacions d’amistat que s’han acabat per desinterés, egoisme o malentesos. Els tres recorden quins van ser els seus primers amics, alguns dels quals encara mantenen. Rosa confessa el goig que li fa tindre amics de generacions molt més joves. Quin lloc ocupen les amistats en la seua vida actual?

stats