Racons de comunitat - Header

Racons de comunitat

tp

'Racons de Comunitat' és un microespai per a donar visibilitat als diferents racons dels quals gaudeix la Comunitat Valenciana per a practicar diferents tipus d’esports. El nostre territori té unes condicions especials que fan que la pràctica esportiva siga especial, ja que al llarg de les tres províncies hi ha mar, rius, muntanya, planícia… a més de disfrutar d’una climatologia única per a la pràctica esportiva.