13.07.2018 | Els festivals de la passió

Episodi 6 Temporada 1 30 min.
12

En els últims anys s’ha produït un canvi de paradigma en el consum musical. Cada vegada es programen més festivals i actuacions en directe, però en canvi es compren menys discos físics. És a dir, la gent ja no col·lecciona CD, sinó que col·lecciona polseres. Un estudi de la Universitat de València destaca el potencial econòmic de la indústria musical en territori valencià. Els festivals mouen milions d’euros i propicien un nou tipus de turisme que les autoritats comencen ara a avaluar i a estructurar. Un altre fenomen que es produeix és que la proliferació de festivals fa possible que, en ocasions, en un mateix cartell s’ajunten grups de renom internacional i molts anys d’existència amb formacions emergents. Aquesta barreja, tots aquests ímputs fan dels festivals un objecte d’estudi i anàlisi, però també, objecte de passió.

Continguts