06.07.2023 | Tema del dia: viure la vida x2

18 min.
tp

Cada dia repassem els temes més actuals des de la reflexió i l'anàlisi.