28.11.2022 | Banda Sonora

17 min.
tp

Jordi Company ens porta històries de bandes, orquestres i la música del nostre teixit.