30.11.2020 | Pròxima parada | Tercera hora

Part 3 51 min.
tp

Previsions de l'oratge, paraula "pressupost", El baló fa un ciri amb Jose Molins i ronda telefònica per les nostres comarques