25.03.2021 | Pròxima parada | Quarta hora

tp

El projecte teatral "1Km2" amb els seus intèrprets, Ramón Mañas i l'instrument Travel Sax, i en la secció 'Llibre obert': l'obra de Miguel Hernández.