19.12.2022 | Pròxima parada | Segona Part

53 min.
tp

Aprofundim en el tema del Bo Viatge de la Generalitat i tractem, en 'El cas d'Aida Casanova', la reforma de la Llei que regula el dret a l'avortament.