19.06.2023 | Pròxima parada | Segona Part

52 min.
tp

Amb Isabel Pastor i Jordi Company tractem la situació política actual i fem una cronologia d’aquesta després d’haver-se constituït els ajuntaments. També conversem amb Fran Pardo, coordinador general de LAMBDA València sobre els canvis i noves mesures que sorgeixen des de la dreta. Tot seguit, El cas d’Aida, amb Aida Casanova, on parlem de la pròrroga dels lloguers.