17.06.2021 | Pròxima parada | Quarta hora

52 min.
tp

Vivi Escrivà, Premi Nacional d’Il·lustració 2021; Carlos Madrid, director de Cinema Jove; i en llibre obert: llibres que ens animen a viatjar.