09.12.2022 | Pròxima parada | Quarta Part

52 min.
tp

Descobrim com eixir de la nostra zona de confort amb el psicòleg Enric Valls. Raonem amb Ana Muñoz, veïna d'Albal que triomfa a TikTok i alter ego de la Tia Visantica, i aprenem de llengua amb 'De mica en mica' amb Aina Monferrer.