Header - Mirada Salvatge

Mirada Salvatge

tp

Mirada salvatge' és una àmplia visió documental del nostre patrimoni natural per espais representatius del territori valencià, en atenció al valor ecològic i estètic. Són grans reservoris de vida salvatge que, en un recorregut de nord a sud, s’aniran mostrant en nombroses àrees i paratges de la Comunitat Valenciana com no s’ha fet mai fins ara.