header més dinamita

Més dinamita

12

"Més dinamita" és una evolució de "Dinamita". Semblant però molt diferent. Cada capítol està compost per una trama central, que és la que li dóna el nom, i entre 4 i 7 minitrames que li donen cohesió. I a més, s'hi incorporen seccions fixes: "Catalans universals", "L'amic taxista", "Cadena de muntatge", "Carles Castellví", "Jacques Tatri", "Okupes digitals" i "Roda de premsa".