Header La vida a Son Espases

La vida a Son Espases

tp

Seguiment de com han afrontat els treballadors de l'hospital Son Espases un 2020 que ha suposat per a ells un repte fins ara inimaginable. En aquesta sèrie documental no sols coneixem com han fet front a la Covid-19 sinó com s'ha continuat treballant més allà de la pandèmia.

Continguts