Header Entre amics

Entre amics

tp

El cantautor i productor artístic Lluís Miquel entrevista en profunditat personatges rellevants de la cultura valenciana, amb el contrapunt de Tonino Guitián.