29.01.2023 | El musiquer

Temporada 1 86 min.
tp

Les portes d'"El musiquer" de hui, s’obren amb una composició de Vicent Martín i Soler, per a contiuar amb Schubert i la secció "Ora pro nobis" servida per Juan Jara, que repassa els cants litúrgics de l’Escola Francesa. Tot seguit, "El racó de la sarsuela" i "Plaça Major", amb Blanca Vázquez i Jorge Giménez, per a rematar amb "Postres de músic", recollits a la vila d’Altea.

Continguts