26.09.2021 | El musiquer

Temporada 1 85 min.
tp

La data de naixement de la pianista Alícia de Larroca de la Calle aprofita de pòrtic d’entrada al programa que acull posteriorment el recull musical de les dates i fets més significatius d’aquesta setmana i, desemboca al Racó de la Sarsuela, lloc on escoltarem un ‘bateo’, un xotis i dos temes ben significatius de la sarsuela ‘Los gavilanes’, entre altres propostes.

Continguts