24.10.2020 | El musiquer

Episodi 194 Temporada 4 85 min.
tp

El programa, discorre pels caminals habituals i, arreplega obres de Pau Casals, Johann Sebastian Bach, Josep Maria Cervera Lloret i Jacinto Guerrer Torres, entre d’altres. També hi ha el recull històric que ens aporta la secció “En clau d’història” i algunes pinzellades musicals de la pianista Ayako Fujiki resident al Barcelonés. Resulta recomanable la secció de “Clàssics clàssics” on podrem escoltar alguns passatges de la Simfonia 92 en Sol major, més coneguda com a “Oxford”, del compositor Franz Joseph Haydn.

stats